BÁC SĨ CỦA DR.TOOTH

Our doctors are equally passionate about the world of dentistry and being part of the positive impact it can have on their patients’ lives.
Our team of dentists offer all the main specialties (including implant dentist, periodontist, endodontist and orthodontist on staff )

T3FT9237-b
Doctor: Dang Xuan Loc, Professional Director 

Bác sĩ Lộc sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp năm 2010 tại Đại học Y Hà Nội, anh nhận bằng Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt, và là người duy nhất trong gia đình theo con đường Y khoa. Sau đại học, mỗi năm anh dành khoảng 60 giờ học , tập trung chủ yếu vào nha khoa và chăm sóc toàn diện bằng các khóa học ngắn hạn, cập nhật  những tiến bộ mới nhất về thẩm mỹ, cấy ghép nha khoa và phục hình răng tại Italia, Singapore… Bên cạnh đó, ông là thành viên tích cực của Hiệp hội Nha Khoa Việt Nam (VOSA), Hiệp hội cấy ghép Nha Khoa Quốc tế (ITI) , Hiệp hội cấy ghép nha khoa thành phố Hồ Chí Minh ( HSDI) , Liên đoàn lãnh đạo và Doanh nhân trẻ Việt NAm ( JCI). Sau hơn 10 năm ,  kỹ năng của bác sĩ Lộc ngày càng được một số lượng lớn bệnh nhân tin tưởng và khẳng định. Cụ thể là rất nhiều người nước ngoài sống, làm việc và đi du lịch tại thành phố Nha Trang.
Chuyên môn:

 • Nha khoa tổng quát
 • Cấy ghép nha khoa
 • Chỉnh nha
 • Nha khoa thẩm mỹ

Giấy chứng nhận:

 • Cấy ghép nha khoa
 • Chỉnh nha
 • Chỉnh nha không mắc cài Invisalign

Kinh nghiệm:

 • Cấy ghép răng Implant và cấy ghép All-on- 4
 • Phục hình
 • Hơn 100 ca chỉnh nha
 • Điều trị nội nha 01 lần hẹn (Một lần khám - 30 phút / răng)

Triết lý điều trị: Bệnh nhân là trung tâm

T3FT9142-b
Doctor: Hoang Thi Thao Ngan

Tốt nghiệp: Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt tại Đại học Y dược Huế năm 2017
Chuyên ngành:

 • Nha khoa tổng quát
 • Phục hình
 • Chỉnh nha

Giấy chứng nhận:

 • Chỉnh nha
 • Veneers Nha Khoa

Kinh nghiệm:  Trên 3 năm
Triết lý điều trị: Thẩm mỹ - Chức năng

T3FT9336-b
Doctor Vu Lan Phuong ( Dr Daisy Vu)

Tốt nghiệp: Bác sĩ Răng -Hàm-Mặt tại Đại học Y Hà Nội (HMU) năm 2010
Chuyên môn:

 • Nha khoa tổng quát
 • Nha khoa thẩm mỹ
 • Cấy ghép nha khoa
 • Chỉnh nha

Chứng chỉ: Cấy ghép nha khoa, chỉnh nha
Kinh nghiệm: Trên 10 năm
Triết lý điều trị: Bệnh nhân là trung tâm.

T3FT9223-b
Doctor: Bui Thi Giang

Tốt nghiệp: Bác sĩ Răng -Hàm-Mặt tại Đại học Y Hà Nội (HMU) năm 2016
Chuyên ngành:

 • Nha khoa tổng quát
 • Chỉnh nha.

Chứng chỉ: chỉnh nha
Kinh nghiệm: Trên 4 năm.

 

 

Free call
Free call